Intuitivt själssamtal

Intuitivt själssamtal


Spirituell guidning som vägledning i samtalet


Intuitivt själsligt samtal utgår ifrån dina behov att skapa förändring i ditt liv, komma till klarhet, släppa det som begränsar dig på olika sätt. Du kanske bär på en längtan att leva livet mer från själen och din sanning än utifrån mönster som du känner idag inte är du längre. Du får hjälp att identifiera och lösa upp blockeringar som hindrar dig att ta nästa steg.


Det sker på olika sätt, vi känner in och lyssnar vad kropp och själ berättar just nu. Genom att energibalansera sinne, kropp och själ återställer vi den ursprungliga energiströmmen, den som ger dig en naturlig glädje och inspiration att skapa ditt unika och fantastiska liv. Det gör att vi kan placera våra livshändelser i rätt sammanhang.


Vi utgår från din dagsaktuella livssituation eller om det är något specifikt du vill att vi tillsammans jobbar med. Vid samtalet använder jag min förmåga att se och läsa av energier och livshändelser som du kanske inte själv är medveten att det påverkar dig idag.


Ibland kanske du behöver vägledning i livet och då använder jag min mediala förmåga att via min intuition ta in energier som vill framföra budskap till dig och vägleda dig. Jag har inte hela sessioner med enbart sittningar för att ge reading utan använder det för att hjälpa dig att få klarhet i olika vägval. När det finns behov kan jag se tidigare liv, om ursprunget till dina problem/besvär behöver lösas upp på en djupare nivå.


Jag väver in många olika metoder i mina sessioner. Det jag alltid använder är min starka intuition och vid behov den spirituella guidande energin. Vi samtalar om livet. Beroende på ditt behov och det vi kommer fram är det viktigaste i just den aktuella sessionen, så anpassar jag metoderna utifrån ditt behov.