Medberoende till Narcissist

Medberoende till narcissister


Från omedvetenhet till medvetenhet, din inre resa att läkas från narcissisters påverkan


Du kanske lever idag med en narcissist eller har haft relation med en narcissist tidigare i livet. Många människor växer upp i en familj där någon är narcissist. Här kan det vara så olika, en del människor förstår att det har varit så men många har inte ens förstått att en förälder elller nära anhörig varit narcissist under deras uppväxt och hur det har påverkat, så många sår och smärtor som du bär på fortfarande. Det påverkar ditt liv i många olika delar.


Syftet med sessioner är först att du ska bli medveten att du är medberoende  efter livet med narcissist och lyfta det från det omedvetna. Därefter börjar din inre resa att bli fri från ditt medberoende.


Det medberoende som gör att du dras till människor som på ett eller annat sätt gör dig illa och som får dig att stanna kvar i osunda relationer och situationer. Det kan gälla partners, föräldrar, vänner, chefer osv


Som medberoende bygger du hela ditt liv vanligtvis på att fokusera på andra människor. Ditt självvärde brukar till stor del hänga ihop med att ge till andra. Som medberoende har du ofta en omedveten inre övertygelse om att du genom att konstant ge äntligen får den djupa acceptansen och kärlekskänslan, känslan av tillhörighet och bekräftelse troligtvis saknat och längtat efter hela ditt liv.


När du tar steget och vill läka ditt medberoende är första steget att få syn på att du är medberoende och att du är villig att se din egen roll i det. Det är inte ditt fel men du behöver förstå att du fortsätter hela att leva ditt liv utifrån ditt medberoende och hur du begränsar dig själv och håller tillbaka dig i livet.


Du behöver se och inse vad du är eller har varit utsatt för och arbeta på och hela flera olika delar som skapat medberoendet i dig. Det kan också handla om att åtgärda praktiska saker beroende på dina nuvarande relationer och din situation i övrigt.


Har du fått nog av din oförklarliga dragning till människor som på ett eller annat sätt gör dig illa? De människor utnyttjar din godhet, tar ditt hjärta och trampar på det. Ta hjälp redan nu och starta din läkningsresa så du blir FRI från ditt medberoende och kan börja leva ditt liv och dina drömmar.


Vi utgår från din situation och dina behov.